pvc gergi tavan içeriğinde ne var?


PVC gergi tavan içeriğinde %70 s-pvc,%28 platisyen,%2 pigment,dolgu ve stabilizatör içermektedir.Bu sebeble gergi tavan esnek ve tekrar aynı forma girmektedir.