Gergi tavan diğer reklam malzemelerine göre elastik olduğu baskı yapılması zor olmaktadır. Zaman içerisinde germe tavana en verimli baskı tekniğinin  UV baskı olduğu anlaşılmıştır. Süreç içerisinde uv makinalar pvc gergi tavana göre adapte edilerek çok daha iyi sonuçlar alınmaya başlanmıştır.